Injecteren van drijfmest op gras en akkerland, met 2 zelfrijders Vervaet, (met gps-sturing)

Mogelijkheid tot gebruik van 40 m³ mestcontainer voor tussenopslag

Spreiden en vervoer van drijfmest met 2 vaten van 26m³ en 1 vat van 28m³

Afzet en aanbod van alle soorten drijfmest en digistaat

Inwerken van drijfmest met breker of schijveneg, indien gewenst gelijktijdig groenbemester inzaaien

Vervoer van stalmest met containers 26ton

Afzet en aanbod van stalmest

Spreiden van stalmest met Dangreville stalmestspreider SIWI combi hitch

Zaaien van gras met frees of schijveneg

Maaien van gras met 9 meter maai-kneuzer combinatie (front + achter)

Keren en harken van gras (dubbele hark 8,6 meter breed)

Oprapen van gras met 2 x 40m³ Pottinger opraapwagens

Mogelijkheid tot gebruik van 2 kuilverdelers

Hakselen van gras (opbrengst- en vochtmeting)

Mogelijkheid tot gebruik van 2 kuilverdelers

Persen en wikkelen van ronde balen gras, persen van hooi, persen van stro

Vervoer en stapelen van balen

Doorzaaien van grasland

Zaaien van mais en aanleggen van vloeibare meststoffen, 8 rijen op GPS met sectie-afsluiting

Hakselen van mais (opbrengst- en vochtmeting)

Aanrijden van maiskuil

Dorsen van mais en vervoer van korrelmais

Zaaien, dorsen en vervoer van graan

Vervoer van grond met 3-asser en 2-asser

Alle vervoer met 40m³-containers

Ploegen, Klepelmaaien

Laden van aardappelen, granen,... met verreiker

Strooien van zout en ruimen van sneeuw